Hệ thống dây cứu sinh theo phương ngang (Horizontal Lifeline – HLL) kết hợp với bộ đai an toàn giúp bảo vệ người lao động khỏi rủi ro rơi ngã khi làm việc trên mái nhà xưởng, công trình để phục vụ các công việc bảo trì mái, chống dột, khảo sát mái, sửa các thiết bị.

Cung cấp các điểm neo cố định trên mái được liên kết với nhau bằng dây thép 8mm, hệ thống được thiết kế tỉ mỉ dựa vào khu vực mà người lao động sẽ thực hiện nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro chấn thương do rơi ngã.

Bộ đai an toàn người lao động sẽ kết nối với hệ thống con trượt đặc biệt nhằm di chuyển thông suốt trên toàn hệ thống mà không bị cản trở lại khi đi qua các điểm neo.

Xem thêm>> Top những câu hỏi về dây cứu sinh năm 2023

Dây cứu sinh mái tôn sóng vuông bao gồm những phụ kiện sau:

  • Bản mã mái tôn sóng vuông nhúng nóng
  • Chân đế L đỡ dây cứu sinh
  • Bộ bulong M12x30mm, tán M12, lông đền inox 304
  • Dây cáp inox 304 8mm
  • Tăng đơ dây cáp inox 304
  • Trượt cáp inox 304 dùng cho dây cứu sinh
  • Ống inox 304 phi 8 dài 100mm

Dưới đây là hình ảnh chi tiết sản phẩm dây cứu sinh:

 

4Bộ bulong M12x30mm, tán M12, lông đền inox 304 Cái1

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Số lượng Hình ảnh Ghi chú
1 Bản mã mái tôn cliplok nhúng nóng Cái 1
2 Chân đế L đỡ dây cứu sinh  Cái 1
3 Bộ bulong M14x30mm Bộ 1
4 Dây cáp inox 304 8mm  Cái 1
6 Trượt cáp inox 304 dùng cho dây cứu sinh  Cái 1
7 Ống inox 304 phi 8 dài 100mm  Cái 1

Hình ảnh lắp đặt

Dây cứu sinh mái tôn seamlock bao gồm những gì?

Dây cứu sinh mái tôn seamlock bao gồm những gì?